Αναζήτηση TDS

To search for a technical data sheet (TDS), choose a product range and category, enter either the product name or code, then click "Search".

TDS
Document Code Ref Download
Αντισκωριακό P800-127 E0100V Download
Υδατοδιαλυτή Αλοιφή Τριψίματος P562-100 E0300V Download
Προκαθαριστικά P980-251/9010 E1300V Download
Πολυεστερικοί Στόκοι F0100V Download
Αστάρι Πρόσφυσης P565-713 G0200V Download
Αστάρι 1Κ P565-909 G0400V Download
Αστάρι για Μικροδιορθώσεις P565-9081/85/86 G0402V Download
Εποξικό Αστάρι P565-5215 G1180V Download
Πολυεστερικός Στόκος Πιστολιού P565-2901 H0510V Download
Σύστημα Βαφής Εσωτερικού Χώρους της Μηχανής P560-1000 H1000V Download
Αστάρι για Μικροκτυπήματα P565-779 H1120V Download
Υψηλού Γεμίσματος με Σκληρυντές 79Χ P565-888/889 H1420V Download
Υψηλού Γεμίσματος με Σκληρυντές 84 P565-888/889 H1430V Download
P935-1335 Σύστημα Επισκευής Εσωτερικού Χώρου της Μηχανής P935-1135 H1500V Download
Eco+ Αστάρια Σουρφασέρ P565-4471/75/77 H4700V Download
Ασταρι Υγρό σε Υγρό HS με Σκληρυντές 79Χ P565-3030/3031 H4820V Download
Ασταρι Υγρό σε Υγρό HS με Σκληρυντές 84Χ P565-3030/3031 H4830V Download
Αστάρι UV για Μπαλώματα P110-5000 H5000V Download
Αστάρι Ρολού με Σκληρυντες 79ΧΧ P565-8605 H5520V Download
Αστάρι Ρολού με Σκληρυντές 84Χ P565-8605 H5530V Download
Γεμιστικό HS με Σκληρυντές 79Χ P565-5301/05/07 H5620V Download
Γεμιστικό HS με Σκληρυντές 84Χ P565-5301/05/07 H5630V Download
Αστάρι Premium Surfacer P565-5701/05/07 H5672V Download
Γρήγορο Αστάρι P565-5801/05/07 H5680V Download
με Σκληρυντή - 8815 P565-5801/05/07 H5681V Download
Γεμιστικά Αστάρια P565-4501/05/07 H5870V Download
Self Levelling Primer P565-5601/05/07 H5930V Download
Υδατοδιαλυτό Εποξικό Αστάρι P950-2028 H6080V Download
Aquabase Plus Σειρά Aquabase Plus I0600V Download
P471 UHS Direct Gloss P471-σειρά I1540V Download
2K Χρωστική για το Βερνίκι P190-6659 P190 -1005 J1005V Download
Βερνίκι Ματ P190-103 J1800V Download
HS Βερνίκι P190-6690 J2070V Download
Warranty Clearcoat P190-6988 J2170V Download
SR Ceramic Clearcoat P190-6512 J2270V Download
HS Βερνίκι P190-6550 J2370V Download
HS Βερνίκι P190-6676 J2470V Download
HS Plus Βερνίκι Express P190-6659 J2570V Download
HS Βερνίκι P190-6683 J2670V Download
Βερνίκι HS Υψηλών Θερμοκρασιών P190-7010 J2870V Download
Βερνίκι HS Plus P190-7020 J2970V Download
Αντισιλικόνη P273-1086 J3300V Download
Συστήματα Προετοιμασίας Πλαστικών L0700V Download
Αστάρια για Πλαστικά P572-2000/2001 L0800V Download
Αστάρια Πλαστικών P572-212/173 L0900V Download
Συστήματα Βαφής Πλαστικών L1100V Download
Υδατοδιαλυτό Μέσο Καταβύθισης P872-100 M0600V Download
Διαλυτικό Σβησίματος σε Σπρέυ P850-1621 M1000V Download
με Σκληρυντές - 84ΧΧ P565-5801/05/07 RLD5680V Download
Υλικά Προετοιμασίας Ε0200 Download