Προετοιμασία

{{sectionRootNode = 11906;""}} {{section = 11908;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 10;""}}

Η προετοιμασία είναι ζωτικής σημασίας για μια καλή εργασίας βαφής, ιδιαίτερα αν πρόκειται να αντιμετωπίσετε μεγάλες επιφάνειες σε μια μεγάλη ποικιλία επιφανειών.

Έχοντας ένα προμηθευτή που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υλικών και συστάσεων για το στάδιο προετοιμασίας μπορεί να ενισχύσει την κερδοφορία και την αποτελεσματικότητα.

Από τα καθαριστικά με βάση το νερό μέχρι τα καθαριστικά με διαλύτες που χρειάζονται για να αφαιρεθούν  λάδια, γράσα, βρωμιά και για το γυάλισμα βαμμένων επιφανειών, αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται σε ευρεία γκάμα συνθηκών  στο φανοβαφείο καθώς και σε διάφορους τύπους επισκευής.