Υλικά τελικής επίστρωσης

Οι ερευνητές της NEXA AUTOCOLOR® έχουν ως στόχο πάντα να προσφέρουν τα πιο πρωτοποριακά, τα τελειότερα πιγμέντα και ρητίνες για επιστρώσεις προορισμένες για εφαρμογή σε εμπορικά οχήματα. Οι υπέρτατοι στόχοι είναι φυσικά η ευκολία στη χρήση και η χρωματική υπεροχή.

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόζονται οι επιστρώσεις σε διαφορετικές συνθήκες, με διαφορετικούς τύπους εξοπλισμού και πάνω σε μια μεγάλη ποικιλία αντικειμένων χωρίς κανένα συμβιβασμό στην ποιότητα.

Επιστρώσεις Μεσαίων Στερεών:

Turbo® Plus: Ένα μεσαίων στερεών ακρυλικό σύστημα βασικών, το οποίο είναι ευέλικτο και εύχρηστο, παρέχοντας εξαιρετική εμφάνιση και διάρκεια χρώματος.

   
Επιστρώσεις Πολύ Υψηλών Στερεών :

Turbo Plus EHS: Μια πολύ υψηλών στερεών σειρά βασικών, που παράγεται σε συμμόρφωση με την νομοθεσία PPD για να προσφέρει εξαιρετικό γυάλισμα, ανώτερη εμφάνιση και αντοχή, και κορυφαία ακρίβεια στο ταίριασμα των αποχρώσεων.