Βερνίκια

{{sectionRootNode = 11899;""}} {{section = 11904;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 10;""}}

Το εκτενές φάσμα βερνικιών της NEXA AUTOCOLOR® παρέχει στα φανοβαφεία μια ολοκληρωμένη σειρά λύσεων που ενισχύει την αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία τους.

Αυτή η ολοκληρωμένη σειρά σκληρυντών και  διαλυτικών βελτιστοποιούν τη διαδικασία επισκευής και διευκολύνουν τις εργασίες: από τοπικές επισκευές μέχρι και γενικές επαναβαφές που διεξάγονται σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και διαφορετικές συνθήκες φανοβαφείου.

Υδστοδιαλυτά Βερνίκια

Το P910-5510 είναι σχεδιασμένο να χρησιμοποιείται πάνω από το AQUABASE Plus και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα μπροστά στην τεχνολογία των υδατοδιαλυτών βαφών. Είναι εύκολο να αναμιχθεί και επωφελείται από την εφαρμογή « ενός χεριού» μειώνοντας τους χρόνους εφαρμογής. Επίσης δίνει εξαιρετικό γυάλισμα με δυνατότητα εύκολου σβησίματος. Το βερνίκι P910-5510 ολοκληρώνει την πλήρη σειρά υδατοδιαλυτών βαφών της Nexa Autocolor με την υδατοδιαλυτή βαφή της Aquabase Plus και το υδατοδιαλυτό εποξικό αστάρι P950-2028.