Προετοιμασία

{{sectionRootNode = 11899;""}} {{section = 11901;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 10;""}}

Η κατάλληλη προετοιμασία και ο καλός καθαρισμός είναι απαραίτητα για μια επιτυχημένη επισκευή.

Η  NEXA AUTOCOLOR® παρέχει ένα ευρύ φάσμα υλικών για το στάδιο προετοιμασίας, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να βελτιστοποιήσουν την απόδοση σε όλα τα συστήματα βαφής της Nexa Autocolor.

Από τα καθαριστικά με βάση το νερό μέχρι τα καθαριστικά με  διαλύτες τα οποία χρησιμοποιούνται για να αφαιρεθούν λάδια, γράσα, βρωμιά και για το γυάλισμα βαμμένων επιφανειών, αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται σε ευρεία γκάμα συνθηκών  στο φανοβαφείο καθώς και σε διάφορους τύπους επισκευής.