NEXA AUTOCOLOR® polazi od toga da je ključno za uspeh serisa efikasnost u procesu reparacije.
Od fundamentalnog značaja za reparaciju su identifikacija nijanse, preko procesa reparacije do nanošenja završnog sloja.

Visoka briga o kvalitetu:

- Svaka šarža boje prolazi kroz strogu proveru nijanse

- Svaka kolor kartica se odobrava od strane ovlašenog lica

- Svaka varijanta je poredi sa velikim brojem vozila na tržištu

Naš fokus na kvalitet znači unapređenje u Vašem procesu reparacije.

 

 

NEXA AUTOCOLOR® is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc. 

Share