{{sectionRootNode = 12001;""}} {{section = 12001;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 8;}}

NEXA AUTOCOLOR® svojim korisnicima pruža konkurentsku prednost. Imprementira savremena rešenja u reparaciji koji pomažu servisima da razvijaju profitabilan i efikasan biznis.

Nexa Autocolor neprestano gradi reputaciju svog brenda kroz isporučivanje najsavremenijih, inovativnih proizvoda, izvanredne kolor podrške i efikasnosti procesa reparacije.

Sa svom ovom ekspertizom u razvoju naših proizvoda za reparaciju, logično je izabrati Nexa Autocolor sa Vašeg dobavljača boja.

Za tržišta sa VOC regulativom

Nexa Autocolor ima rešenja za sve zahteve, od AQUABASE® Plus vodorazredivog sistema do širokog spektra HS+ bezbojnih lakova i 2K® HS+ završnih "direct gloss" premaza.

Za tržišta konvencionalnih materijala

Nexa Autocolor ima rešenja za sve zahteve, od 2K i Aquabase Plus sistema do širokog spektra bezbojnih lakova.