{{sectionRootNode = 12008;""}} {{section = 12008;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 8;}}

Kada je reč o najsavremenijim rešenjima u premazima koji optimiziraju kvalitet
materijala, kolorimetriju i prikladni su za nanošenje na velike površine komercijalnih vozila, NEXA AUTOCOLOR® je logičan izbor.

U farbanju komercijalnih vozila, ključna stvar je brzina, ali naravno to ništa nebi značilo bez kontrole i kvaliteta.

Samo istinski lider u kvalitetu i procesu reparacije je u mogućnosti da isporuči inovativna rešenja i najefikasniji process reparacije, uz najviši nivo kvaliteta.

U poslednjih 80 godina, Nexa Autocolor brend je nastupao na kompleksnom i stalno menjajućem tržištu i zahvaljujući tome je utemeljio duboko znanje o visokospecifičnom tržištu
komercijalnih vozila.

Permanentna pažnja o realnim svakodnevnim aktivnostima u servisima usmerena dugoročnom partnerstvu, održala je Nexa Autocolor na vodećoj poziciji, uz najviše kvalitativne standarde,
kontinuelna unapređenja procesa reparacije i perfektnu kolorimetriju.