Mi u NEXA AUTOCOLOR®-u znamo da je svaki servis jedinstven. Kao deo naše posvećenosti podršci naših klijenata, Nexa Autocolor je razvila jedinstvenu paletu servisa i trening kurseva osmišljenih da pomognu servisima da postanu kvalitetnije opremljeni i najvažnije - profitabilniji.


Naš servis je baziran na principu razvoja, efikasnosti i kontrole.

 

Development

Razvoj

Potencijalna profitabilnost poslovanja zavisi delimično od mogućnosti da se generiše posao. U Nexa Autocolor-u imamo mnoštvo alata koji pomažu pravljenje poslovne ponude da bi se osiguralo da posegnete maskimalni udeo na tržištu.

Efikasnost

Svaki servis je određen svojim kapacitetom: koliko brzo se havarisana vozila mogu provesti kroz proces reparacije, od procene štete do isporuke vozila.

U Nexa Autocolor-u na ovo gledamo kao na srž konkurentnosti i nudimo mnoštvo servisa  kojima smanjujete cenu po poslu i maksimizirate efikasnost servisa, te uvećavate protok  poslova čime utičete da prodaju servisa i profitabilnost.

Kontrola

U svakom poslu, ključno za uspeh je kontrola ključnih tačaka profitabilnosti. Repracija vozila nije izuzetak u tome.

Nexa Autocolor nudi mnoštvo alata koji pomažu da shvatite ove ključne tačke i to kako one utiču na vaš biznis. Tako možete nadgledati vase performance u ovim tačkama kako biste osigurali da vi kontrolišete vaš biznis efikasno i osiguravate dugoročnu profitabilnost.

 

Share